O Centrum

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego  (UCKJ) jest ogólnouczelnianą jednostką  organizacyjną Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Zadaniem podstawowym UCKJ jest organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej związanej z kształceniem językowym studentów UZ w ramach lektoratów zgodnie z programem kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

 

Działalność dodatkowa UCKJ polega na organizowaniu i prowadzeniu, w ramach świadczenia odpłatnych usług edukacyjnych, kursów językowych dla wszystkich zainteresowanych tzn. pracowników UZ, członków ich rodzin, studentów, doktorantów oraz osób i instytucji spoza Uczelni.

 

Tłumaczenia na rzecz Uczelni – UCKJ wykonuje odpłatne tłumaczenia i korekty artykułów naukowych i innych publikacji dla pracowników UZ. Szczegółowe informacje.

UCKJ

UCKJ jest częścią Uniwersytetu Zielonogórskiego, dlatego zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy akademiccy. Od czterech lat uczymy języków obcych dzieci, młodzież i dorosłych. Nasze zajęcia są przeznaczone również dla pracowników, doktorantów i studentów UZ, ale przede wszystkim dla osób prywatnych, mieszkańców miasta i regionu, instytucji oraz firm