Lektorat języka obcego

ORGANIZACJA LEKTORATU

 • UCKJ prowadzi lektoraty z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego.
 • Celem lektoratu jest pozyskanie umiejętności  językowych na poziomie B2 (studia pierwszego stopnia)/B2+ (studia drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie) zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Udział w lektoracie języka obcego jest obowiązkowy. Jeśli program danego kierunku studiów nie stanowi inaczej, student obowiązany jest uczęszczać na lektorat języka, z którego zdawał maturę.
 • Liczba godzin lektoratu  uzależniona jest od programu studiów na danym kierunku.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 1. STOPNIA

 • Program zajęć realizowany zgodnie z treściami zawartymi w sylabusie dla danego kierunku (hiperłącze SylabUZ).
 • Podział na grupy językowe odbywa się na podstawie testu diagnostycznego online lub przeprowadzanego przez lektorów UCKJ UZ.
 • Lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2 zgodnie z treściami i zasadami opisanymi w Sylabusie.
 • Z uczestnictwa w lektoracie oraz z egzaminu może być zwolniony student, który posiada zewnętrzny certyfikat poświadczający znajomość języka obcego

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 2. STOPNIA

 • Program zajęć realizowany zgodnie z treściami zawartymi w sylabusie dla danego kierunku (hiperłącze SylabUZ).
 • Podział na grupy językowe odbywa się na podstawie testu diagnostycznego online lub przeprowadzanego przez lektorów UCKJ UZ.
 • Lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2+ zgodnie z treściami i zasadami opisanymi w Sylabusie.
 • Z uczestnictwa w lektoracie oraz z egzaminu może być zwolniony student, który posiada zewnętrzny certyfikat poświadczający znajomość języka obcego.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Program zajęć realizowany zgodnie z treściami zawartymi w sylabusie dla danego kierunku.
 • Podział na grupy językowe odbywa się na podstawie testu diagnostycznego online lub przeprowadzanego przez lektorów UCKJ UZ.
 • Lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2+ zgodnie z treściami i zasadami opisanymi w Sylabusie.
 • Z uczestnictwa w lektoracie oraz z egzaminu może być zwolniony student, który posiada zewnętrzny certyfikat poświadczający znajomość języka obcego.

UCKJ

UCKJ jest częścią Uniwersytetu Zielonogórskiego, dlatego zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy akademiccy. Od czterech lat uczymy języków obcych dzieci, młodzież i dorosłych. Nasze zajęcia są przeznaczone również dla pracowników, doktorantów i studentów UZ, ale przede wszystkim dla osób prywatnych, mieszkańców miasta i regionu, instytucji oraz firm