O Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego

Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego (CK i JN UZ) utworzone zostało uchwałą Senatu Politechniki Zielonogórskiej nr 42 z dnia 26 marca 1997 r. Zostało to utrzymane w mocy po powstaniu Uniwersytetu Zielonogórskiego uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 142 z dnia 17 grudnia 2003r.

CK i JN UZ jest jednostką organizacyjną o charakterze ogólnouczelnianym pierwotnie bezpośrednio w Pionie Prorektora UZ ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą a od 10 lutego 2021 r w strukturze Uczelnianego Centrum Kształcenia Językowego UZ.

Do zadań CK i JN UZ należy działanie na rzecz budowanie porozumienia polsko-niemieckiego oraz promowanie wspólnych przedsięwzięć na pograniczu polsko-niemieckim w sferach kultury, języka sąsiada oraz życia społeczno-gospodarczego. Tym samym CK i JN UZ wykonuje zadania wypełniające postanowienia traktatu zawartego między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 roku.

CK i JN UZ zatrudnia 1 osobę w wymiarze ½ etatu na stanowisku specjalisty języka niemieckiego.

IX Dni Polsko-Niemieckie (2021)

Dni Niemieckie 2021 - plakat Dni Niemieckie 2021 - zaproszenie
Do pobrania:

Plakat "IX Dni Polsko-Niemieckie" (2021)

pdf, 2.6M, 09/27/21, pobrano: 66 razy

Zaproszenie na koncert z okazji IX Dni Polsko-Niemieckich

pdf, 251.3K, 09/27/21, pobrano: 81 razy

Centrum mieści się na terenie Campusu A Uniwersytetu Zielonogórskiego w budynku A-15. ul. Prof. Szafrana 19 pok. nr 1.

Adres korespondencyjny:

Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Licealna 9;  65-417 Zielona Góra
tel. 789 441572,

e-mail: B.Krzeszewska-Zmyslony@snjo.uz.zgora.pl

UCKJ

UCKJ jest częścią Uniwersytetu Zielonogórskiego, dlatego zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy akademiccy. Od czterech lat uczymy języków obcych dzieci, młodzież i dorosłych. Nasze zajęcia są przeznaczone również dla pracowników, doktorantów i studentów UZ, ale przede wszystkim dla osób prywatnych, mieszkańców miasta i regionu, instytucji oraz firm