Działalność Centrum

CK i JN przeprowadziło w latach 1998-2008 konkursy dla uczniów z polsko-niemieckich gimnazjów  z Guben, Cottbus, Neuzelle i Frankfurt/O, oraz dla uczniów szkół średnich z Zielonej Góry ze znajomości „języka sąsiada”. Laureaci konkursu brali udział w corocznych „Spotkaniach na dwa języki” organizowanych przez CK i JN w Ośrodku Jeździeckim PZ / UZ Raculka w latach 1999-2009. Spotkania były współfinanowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży – „Jugendwerk”.

 

W latach 2003-2012, corocznie w październiku CK i JN organizowało „Dni Niemieckie” przy współpracy z  Euroregionem Sprewa-Nysa-Bóbr, Urzędem Miasta Zielona Góra, Teatrem Lubuskim, WiMBP im. C.Norwida, przedszkolami i szkołami.

 

Od roku 2013, CK i JN organizuje „Dni Polsko-Niemieckie”. Współpraca z w/w jednostkami jest kontynuowana.

 

Od 2007 „ Dni …” inauguruje koncert -istniejącej od 1973 r -Polsko-Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej (DPJO).

 

Od 2016 roku Uniwersytet Zielonogórski - CKiJN wraz z Musikschule z Frankfurtu/O sprawują oficjalny patronat nad DPJO.

 

Dzięki osobistemu kontaktowi z niemiecką artystką, honorowym obywatelem Miasta i Gminy Czerwieńsk p. Eryką Schirmer, CK i JN UZ otrzymało w darze kolekcję  tzw. Czarnej Wycinanki. Wycinanki te, w formie wystawy, były prezentowane w kilkunastu miejscach naszego województwa jak również w Zittau, Cottbus, Rothenburg i we Frankfurcie/O.

 

Współpraca z Euroregionem S N B zaowocowała kontaktem studentów z UZ z Brandenburgische Technische Universitaet Cottbus-Senftenberg (BTU CS). Wynikiem kontaktu był wspólny projekt (2013-2018), dzięki któremu powstała wystawa :”Kształtowanie kultury pamięci na temat pracy przymusowej i Holocaustu jako zadanie transgraniczne”. Wystawa pokazana została m.in. w Cottbus, Berlinie i Guben.

 

CK i JN UZ ma stałą współpracę z Klubem Kiwanis Adsum w Zielonej Górze. Klub ten - od 15 lat - współpracuje z Klubem Kiwanis Frankfurt/O organizując corocznie w obu krajach Dzień Kultury - Kulturtag.

 

CK i JN współpracuje z biurem Europa Direct Guben, które w czerwcu 2021 r. zaprosiło przedstawiciela CK i JN na konferencję  z okazji 30-lecia podpisania traktatu między RP a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

 

Przedstawiciel CK i JN od 2016 r bierze udział w corocznych seminariach organizowanych przez Saksońskie Biuro ds. Nauki Języka Sąsiada /LANA/ w Goerlitz w Polsce i w Niemczech.

 

CKiJN UZ uczestniczyło w kilku kolejnych edycja Polsko-Niemieckich Dni Mediów organizowanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

Bardziej szczegółowo działalność CKiJN UZ jest prezentowana w publikacjach na łamach Biuletynu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Ponadto pracownik CK i JN UZ publikuje na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Kluby Tygodnika Powszechnego im. J. Turowicza teksty o tematyce polsko-niemieckiej. W 2020 r. roku m.in. na temat 30-lecia podpisania umowy między RP i RFN, o zmarłym dziennikarzu -Joachimie Trenknerze, o Karlu Dedecjuszu oraz na temat książki Karoliny Kuszyk „Poniemieckie”

UCKJ

UCKJ jest częścią Uniwersytetu Zielonogórskiego, dlatego zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy akademiccy. Od czterech lat uczymy języków obcych dzieci, młodzież i dorosłych. Nasze zajęcia są przeznaczone również dla pracowników, doktorantów i studentów UZ, ale przede wszystkim dla osób prywatnych, mieszkańców miasta i regionu, instytucji oraz firm