Erasmus+

UWAGA:

Studenci ubiegający o wyjazd w ramach programu Erasmus+  zobligowani są do uzyskania zaświadczenia dot. znajomości wybranego języka obcego na poziomie B1/B2.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zdanie egzaminu z języka obcego, który składa się z części pisemnej (test online) i części ustnej.

W związku z powyższym należy:

  • KROK 1: Wejść na stronę http://www.erasmus.uz.zgora.pl/rekrutacja/ i rozwiązać test językowy online z wybranego języka obcego (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)*. Test jest dostępny na stronie internetowej: www.erasmus.uz.zgora.pl

Uwaga: po uruchomieniu test jest aktywny przez 40 minut.

*W przypadku egzaminu z języka hiszpańskiego i rosyjskiego prosimy o kontakt z Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Językowego.

  • KROK 2: Następnie skontaktować się z Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Językowego (e-mail: biuro@uckj.uz.zgora.pl) w celu umówienia się na termin egzaminu ustnego (dzień, godzina, miejsce).
  • KROK 3: Po egzaminie pisemnym i ustnym należy zgłosić się po odbiór zaświadczenia dot. znajomości języka obcego w Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Językowego

    adres: UZ, Campus A, ul. Podgórna 50, bud. A-0, pokój 06.
    tel. 605 432 727
  • Dodatkowych informacji dotyczących egzaminu z języka obcego udziela Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego:  biuro@uckj.uz.zgora.pl

UCKJ

UCKJ jest częścią Uniwersytetu Zielonogórskiego, dlatego zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy akademiccy. Od czterech lat uczymy języków obcych dzieci, młodzież i dorosłych. Nasze zajęcia są przeznaczone również dla pracowników, doktorantów i studentów UZ, ale przede wszystkim dla osób prywatnych, mieszkańców miasta i regionu, instytucji oraz firm