Jak się zapisać na kurs?

Co należy zrobić,  aby zapisać się na kurs języka obcego w Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Językowego?

  1. Prosimy pobrać z naszej strony internetowej formularz zgłoszeniowy

UWAGA: Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest etapem wstępnym rekrutacji i nie zobowiązuje do uczestnictwa w kursie językowym.

  1. Wypełniony formularz prosimy  przesłać na nasz adres mailowy:  biuro@uckj.uz.zgora.pl .

UWAGA: Osoby kontynuujące naukę języka (angielskiego lub niemieckiego) proszone są o wykonanie testu poziomowego i na podstawie wyniku testu – zaznaczenie poziomu na formularzu zgłoszeniowym.

  1. Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo maila potwierdzającego jego przyjęcie.
  2. Pod koniec  września przesyłamy drogą mailową informacje dotyczące szczegółów kursu (min. terminy i miejsce zajęć, podpisanie umowy, opłata za kurs).
  3. Po otrzymaniu powyższych informacji prosimy Państwa o potwierdzenie swojego uczestnictwa.
  4. Umowa podpisywana jest w dniu rozpoczęcia kursu, bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami.
  5. Na pierwszych zajęciach każdy uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dowód opłaty za kurs (całości kwoty lub 1. raty).

UCKJ

UCKJ jest częścią Uniwersytetu Zielonogórskiego, dlatego zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy akademiccy. Od czterech lat uczymy języków obcych dzieci, młodzież i dorosłych. Nasze zajęcia są przeznaczone również dla pracowników, doktorantów i studentów UZ, ale przede wszystkim dla osób prywatnych, mieszkańców miasta i regionu, instytucji oraz firm