Strefa Studenta

Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego do uczestnictwa w  odpłatnych kursach językowych.

Oferujemy naukę wybranego języka obcego na wysokim poziomie, po promocyjnych cenach , w salach dydaktycznych Uniwersytetu.

Dowiedz się więcej »

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego organizuje odpłatne kursy języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania (od poziomu dla początkujących – do C1) ze szczególnym uwzględnieniem tematyki i słownictwa medycznego.

 • Kurs obejmuje 60 godz. lekcyjnych zaplanowanych na 30 zajęć po 90 min. – 1 x w tygodniu.
 • Cena kursu wynosi 600 zł (przy liczbie osób w grupie: 8-10).
 • W cenę kursu wliczone są specjalistyczne podręczniki i materiały.
 • UCKJ zapewnia kontynuację kursu w kolejnych semestrach.
 • Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach uniwersyteckich.
 • Godziny zajęć są dostosowane do planu zajęć studentów (kurs może odbywać się zarówno w godzinach przedpołudniowych jak i popołudniowych).
 • Zapisy online na kursy języka niemieckiego do dnia 15.10.2017 r.

Aby zapisać się na kurs należy pobrać formularz  i wypełniony przysłać w formie elektronicznej na adres biuro@uckj.uz.zgora.pl

Erasmus+

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego współpracuje z Działem Współpracy z Zagranicą UZ w ramach programu Erasmus+.

Współpraca polega na:

 • opracowywaniu i przeprowadzaniu egzaminów z języka obcego dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę
 • prowadzeniu kursów językowych dla studentów korzystających z programu Erasmus+

Wszystkie niezbędne informacje dot. uczestnictwa w programie Erasmus+ dostępne są na stronie:

www.erasmus.uz.zgora.pl

UWAGA:

UCKJ UZ zajmuje się wyłącznie przeprowadzaniem egzaminów językowych oraz wystawianiem zaświadczań o znajomości języka dla osób ubiegających się o wyjazd z programu Erasmus plus.

Pozostałymi formalnościami związanymi z wyjazdem zajmuje się Dział Współpracy z Zagranicą UZ.

0 KURSANTÓW ROCZNIE
0 ZADOWOLONYCH ABSOLWENTÓW
0 WYKŁADOWCÓW AKADEMICKICH
0 LAT NA RYNKU
0 JĘZYKÓW NA WSZYSTKICH POZIOMACH

Collegium Medicum

 • Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego organizuje odpłatne kursy języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania (od poziomu dla początkujących – do C1) ze szczególnym uwzględnieniem tematyki i słownictwa medycznego.
 • Kurs obejmuje 60 godz. lekcyjnych zaplanowanych na 30 zajęć po 90 min. – 1 x w tygodniu.
 • Cena kursu wynosi 600 zł (liczba osób w grupie: 8 – 10).

 

 • W cenę kursu wliczone są specjalistyczne podręczniki i materiały.
 • Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych UZ.
 • Godziny zajęć są dostosowane do planu zajęć studentów (kurs może odbywać się zarówno w godzinach przedpołudniowych jak i popołudniowych).
 • Zapisy online na kursy języka niemieckiego do dnia 15.10. 2017.

Aby zapisać się na kurs należy pobrać formularz  i wypełniony przysłać w formie elektronicznej na adres biuro@uckj.uz.zgora.pl (z dopiskiem: medycyna)