Kursy dla wszystkich

Szanowni Państwo,

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego na Uniwersytecie Zielonogórskim organizuje rokrocznie DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH dwie edycje (październik-czerwiec oraz marzec-czerwiec)  KURSÓW JĘZYKÓW OBCYCH dla WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH. Proponujemy kursy 60-godz. lub 120-godz., w systemie zajęć 90-cio minutowych jeden lub dwa razy w tygodniu.

Oferta obejmuje kursy języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego i szwedzkiego, (nowość) portugalskiego – na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2 czyli od początkujących do zaawansowanych). Oferujemy także specjalistyczne kursy językowe dla określonych grup zawodowych (np. Business English, Wirtschaftsdeutsch, słownictwo medyczne, z branży budowlanej, etc.).

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w salach dydaktycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po zakończonej edycji każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu. W cenę kursu wliczone są materiały i podręczniki do nauki.

Możliwa opłata w systemie ratalnym.

UWAGA: UCKJ zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kursu z powodu zbyt małej liczby uczestników.

Jak zapisać się na kurs?

Co należy zrobić,  aby zapisać się na kurs języka obcego w Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Językowego?

  1. Prosimy pobrać z naszej strony internetowej formularz zgłoszeniowy

UWAGA: Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest etapem wstępnym rekrutacji i nie zobowiązuje do uczestnictwa w kursie językowym.

  1. Wypełniony formularz prosimy  przesłać na nasz adres mailowy:  biuro@uckj.uz.zgora.pl .

UWAGA: Osoby kontynuujące naukę języka (angielskiego lub niemieckiego) proszone są o wykonanie testu poziomowego i na podstawie wyniku testu – zaznaczenie poziomu na formularzu zgłoszeniowym.

  1. Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo maila potwierdzającego jego przyjęcie.
  2. Pod koniec  września przesyłamy drogą mailową informacje dotyczące szczegółów kursu (min. terminy i miejsce zajęć, podpisanie umowy, opłata za kurs).
  3. Po otrzymaniu powyższych informacji prosimy Państwa o potwierdzenie swojego uczestnictwa.
  4. Umowa podpisywana jest w dniu rozpoczęcia kursu, bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami.
  5. Na pierwszych zajęciach każdy uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dowód opłaty za kurs (całości kwoty lub 1. raty).

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy pobrać z naszej strony internetowej formularz zgłoszeniowy

UWAGA: Osoby kontynuujące naukę języka (angielskiego lub
niemieckiego) proszone są o wykonanie testu poziomowego i na podstawie wyniku
testu – zaznaczenie poziomu na formularzu zgłoszeniowym.

Tabela samooceny

A1 A2
Słucham i rozumiem  Rozumiem słowa i bardzo proste zdania na mój temat, na temat mojej rodziny, na temat tego co mi bliskie i znane, jeśli moi rozmówcy mówią do mnie powoli i wyraźnie  Potrafię zrozumieć bardzo często używane słowa i wyrażenia na mój temat, mojej rodziny, na temat tego co mi bliskie i znane, zakupów, szkoły, kolegów. Potrafię zrozumieć główną informację komunikatów i wiadomości przekazywanych ustnie.
Czytam
i rozumiem
Potrafię zrozumieć nazwy, słowa i bardzo proste zdania, na przykład w ogłoszeniach, na plakatach, w katalogach.  Rozumiem teksty krótkie i bardzo proste. Potrafię domyślić się sensu informacji podanej w takich tekstach jak: reklamy, broszurki, menu, rozkłady jazdy. Potrafię zrozumieć krótkie i proste teksty osobiste.
Porozumiewam się Potrafię porozumieć się jeśli mój rozmówca zgadza się powtórzyć wolno lub uprościć swoje zdanie, a także pomóc mi w mojej wypowiedzi. Potrafię postawić proste pytania na znany mi temat, lub na temat tego co jest mi niezbędnie potrzebne, a także odpowiedzieć na podobne pytania. Potrafię porozumieć się w trakcie wykonywania znanych mi i prostych prac wymagających jedynie prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane tematy. Potrafię się porozumieć w trakcie krótkiej wymiany zdań, jeśli nawet nie umiem prowadzić dłuższej rozmowy.
Mówię  Potrafię użyć słów i wyrażeń bardzo prostych po to aby opisać siebie, swoje mieszkanie i ludzi, których znam.  Potrafię w kilku zdaniach opisać w prosty sposób moją rodzinę lub innych ludzi, opisać to co robię, moje studia, mój obecny i poprzedni zawód.
Piszę  Potrafię napisać krótką kartkę, np. z wakacji. Potrafię wypełnić prosty formularz wpisując moje imię, nazwisko, narodowość, wiek, adres.  Potrafię zanotować i przekazać na piśmie proste i krótkie informacje. Potrafię napisać osobisty, bardzo prosty list, np. podziękowania.
B1 B2
Słucham i rozumiem  Rozumiem informacje podane w języku standardowym na temat domu, szkoły, pracy wolnego czasu, itd. Potrafię zrozumieć główną treść większości programów telewizyjnych i radiowych dotyczących bieżących wydarzeń, interesujących mnie tematów jeśli rozmówcy mówią względnie wolno i wyraźnie.  Rozumiem stosunkowo długie wypowiedzi i wykłady , a nawet potrafię śledzić złożony wywód jeśli dotyczy tematu, który nie jest mi obcy. Potrafię zrozumieć dziennik oraz większość programów telewizyjnych dot. aktualnych tematów. Potrafię zrozumieć większość filmów jeśli ich język jest standardowy.
Czytam
i rozumiem
 Potrafię zrozumieć głównie teksty zredagowane w języku codziennym lub odnoszące się do mojej pracy. Potrafię zrozumieć opis wydarzeń, opis przeżyć a także życzenia zawarte w prywatnych listach.  Potrafię zrozumieć artykuły i teksty opisujące problematykę współczesną, których autorzy przyjmuję konkretną postawę lub szczególny punkt widzenia. Potrafię zrozumieć współczesny tekst literacki napisany prozą.
Porozumiewam się  Potrafię porozumieć się w większości sytuacji w jakich mogę się znaleźć podróżując po kraju, którego języka się uczę. Potrafię bez przygotowania wziąć udział w rozmowie na tematy osobiste lub dotyczące życia codziennego np. rodziny, czasu wolnego, pracy, podróży i bieżących wydarzeń.  Potrafię porozumieć się w miarę swobodnie i spontanicznie w taki sposób, że interakcje z rdzennym użytkownikiem języka stają się naturalne. Potrafię uczestniczyć czynnie w rozmowie na tematy codzienne, przedstawiać swoje poglądy i ich bronić
Mówię  Potrafię w prosty sposób zrelacjonować wydarzenia, opowiedzieć o swoich doświadczeniach, marzeniach, nadziejach i celach. Potrafię krótko udzielić wyjaśnień, podać przyczyny, wyrazić opinię lub przedstawić swoje plany. Potrafię opowiedzieć krótką historię, główną intrygę filmu, i wyrazić moje reakcje na jego temat.  Potrafię wypowiadać się jasno i szczegółowo na wiele tematów dotyczących moich zainteresowań, potrafię przedstawić swój pogląd na aktualny temat oraz wyjaśnić korzyści i niedogodności różnych rozwiązań.
Piszę  Potrafię napisać prosty zwięzły tekst na znany mi lub interesujący mnie temat. Potrafię napisać list opisujący moje osobiste doświadczenia, przeżycia i wrażenia.  Potrafię napisać teksty jasne i szczegółowe na wiele tematów związanych z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać esej lub sprawozdanie przekazując informację lub przedstawiając mój pogląd za lub przeciw wyrażonej opinii. Potrafię napisać listy, które przekażą znaczenie jakie osobiście przypisuję danym wydarzeniom i doświadczeniom.
C1 C2
Słucham i rozumiem Potrafię zrozumieć długą wypowiedź nawet jeśli jej struktura nie jest jasna i gdy zawiera ona niedopowiedzenia. Rozumiem programy telewizyjne i filmy bez specjalnego wysiłku. Nie ma żadnych trudności w rozumieniu języka mówionego, tak w przekazach bezpośrednich jak i poprzez media, ani gdy mówi się szybko. Potrzebuję tylko trochę czasu na oswojenie się z nowym akcentem.
Czytam i rozumiem  Potrafię zrozumieć długie i złożone teksty prasowe lub literackie o zróżnicowanym stylu. Potrafię zrozumieć teksty specjalistyczne i długie instrukcje techniczne nawet jeśli nie są związane z moją specjalizacją. Czytam bez wysiłku wszelkie teksty, nawet takie, których forma i treść posiadają duży stopień abstrakcji, np. podręcznik, artykuł na tematy specjalistyczne, dzieło literackie.
Porozumiewam się  Potrafię porozumiewać się swobodnie i spontanicznie nie szukając słów. Potrafię skutecznie używać języka w kontaktach społecznych i zawodowych. Potrafię wyrażać moje myśli i poglądy oraz nawiązać do wypowiedzi moich rozmówców.  Potrafię uczestniczyć bez żadnego wysiłku we wszelkich rozmowach i dyskusjach swobodnie stosując wyrażenia idiomatyczne i potoczne. Potrafię wypowiadać się płynnie i wyrażać precyzyjnie niuanse znaczeniowe. W przypadku trudności potrafię zręcznie naprawić potknięcie tak, że manewr ten zostanie niemal niezauważony.
Mówię  Potrafię opisać jasno i szczegółowo tematy złożone, odnosząc się przy tym do tematów z nimi związanych, rozwijając niektóre aspekty i odpowiednio kończąc moją wypowiedź. Potrafię opisać i przeprowadzić jasną i płynną argumentację w stylu dostosowanym do kontekstu, przedstawić w sposób zwięzły i logiczny dany temat i przypomnieć moim słuchaczom główne punkty prezentacji.
Piszę  Potrafię wypowiedzieć się poprzez jasno i dobrze skonstruowany tekst oraz rozwinąć w nim mój punkt widzenia. Potrafię wypowiedzieć się pisemnie w liście, eseju lub sprawozdaniu na tematy złożone podkreślając ważne z mego punktu widzenia aspekty. Potrafię dostosować swój styl do stylu nadawcy. Potrafię napisać tekst jasny, płynny i stylistycznie dostosowany do kontekstu sytuacyjnego. Potrafię zredagować listy, sprawozdania, raporty i artykuły na złożone tematy, o jasnej strukturze pozwalającej czytelnikowi zrozumieć ich najważniejsze punkty. Potrafię streścić lub przedstawić pisemną krytykę tekstu naukowego lub literackiego.

Cennik

Cennik kursów języków obcych MARZEC 2020 – CZERWIEC 2020

Pracownicy UZ oraz pełnoletni członkowie ich rodzin*

Studenci i doktoranci UZ

Uczestnicy spoza UZ

Liczba godzin lekcyjnych (60 godz.)

60 godz.

60 godz.

60 godz.

Cena kursu jęz. ang. i niem.** (wpłata jednorazowa)

Kurs 60-godz.

750 zł

650 zł

950 zł

Cena kursu jęz. hiszp., franc., portug., włoski** (wpłata jednorazowa)

Kurs 60-godz.

850 zł

780 zł

1050 zł

Cena kursu jęz. ang. i niem.** (wpłata rozłożona na raty)

Kurs 60-godz.

350/300/150 zł

350/250/100 zł

450/350/200 zł

Cena kursu jęz. hiszp., franc., portug., włoski, ** (wpłata rozłożona na raty)

Kurs 60-godz.

450/300/150 zł

400/300/ 130 zł

500/400/200 zł

Częstotliwość zajęć***

Kurs 60-godz.

1 x w tyg. po 90 min.

1 x w tyg. po 90 min.

1 x w tyg. po 90 min.

Liczba osób w grupie

max. 12

max. 12

max. 12

Materiały do nauki w cenie

tak

tak

tak

* Rodzina pracownika: współmałżonkowie / dzieci / wnuki.

Zniżki w wysokości 10% ceny kursu dla drugiego i kolejnego członka rodziny!

** Przy grupach niestandardowych (mała ilość uczestników) cena za kurs ustalana będzie indywidualnie.

*** Zajęcia trwają 90 min (czyli dwie jednostki lekcyjne) i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Terminy i warunki płatności

  • Rodzina pracownika: współmałżonkowie / dzieci / wnuki. Zniżki w wysokości 10% ceny kursu dla drugiego i kolejnego członka rodziny!

TERMINY PŁATNOŚCI

KURSY PAŹDZIERNIK 2020 – CZERWIEC 2021

  • Płatność jednorazowa – do 9.10.2020
  • Płatność ratalna: I rata – do 9.10.2020, II rata – do 9.11.2020, III rata – do 9.01.2021.

NR KONTA

mBank 49 1140 1850 0000 2413 4900 1030

Odbiorca: Uniwersytet Zielonogórski,

Adres: ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Tytuł wpłaty: „Kurs języka (np. angielskiego)”